Bij Paniflower willen we het beste van de natuur, voor de natuur. De kwaliteit van onze bloem is afhankelijk van de tarwe die we oogsten, en kwalitatieve tarwe is iets dat enkel een gezonde planeet ons kan bieden. Daarom zetten wij in op duurzaamheid, om voedzame voedingsproducten te kunnen aanbieden met een verlaagde CO2-voetafdruk en met meer respect voor natuur.
 
Hoewel voedselproductie een grote impact heeft op het milieu, kunnen duurzame of regeneratieve landbouwpraktijken ons helpen om tarwe te telen met een neutraal of positief effect op onze planeet, door de uitputting van natuurlijke bronnen tegen te gaan. Regeneratieve landbouwpraktijken beogen om het evenwicht in onze ecosystemen te herstellen, wat een positieve impact heeft op de gezondheid van onze bodem, klimaatverandering, biodiversiteit en voedselzekerheid.
 
Met onze piloot projecten rond regeneratieve landbouw ondersteunen wij landbouwers in de transitie naar meer duurzame landbouwpraktijken. Het resultaat? Minder uitstoot van broeikasgassen door een verminderd gebruik van meststof en pesticiden, en meer oog voor biodiversiteit door gewasrotatie en -diversificatie. In 2023 zullen de eerste volumes tarwe met een sterk verminderde CO2-voetafdruk worden geoogst.
 
Paniflower investeert ook in onderzoek & ontwikkeling. Samen met onze universitaire partners hebben we experimenten lopen met specifieke tarwerassen en een lager kunstmestgebruik, op onze proefvelden in ons R&D center.