maart 23, 2022

Impact oorlog Oekraïne

Impact oorlog Oekraïne

Beste klant,

De Russische invasie in Oekraïne laat niemand onberoerd en heeft grote gevolgen.

Vooreerst voor de Oekraïense bevolking die jammer genoeg enorme beproevingen moet doorstaan.

Maar ook op economisch vlak zijn de gevolgen enorm aangezien Oekraïne en Rusland samen instaan voor een kwart van de wereldwijde tarwe-export.

Als in vredestijd de graanprijs op de wereldmarkt de lucht inschiet, komt dat doordat er door weersomstandigheden wat minder geoogst wordt of dat de kwaliteit van de tarwe lager dan normaal is. Maar nu gaat het op wereldvlak mogelijk om 10 procent, schatten experten in. In de recente geschiedenis is dit ongezien.

 

Er heerst dan ook grote bezorgdheid omtrent de mogelijke negatieve impact op teelt van de granen voor de oogst 2022.

De beperkte beschikbaarheid van meststoffen zal de oogstopbrengst 2022 beperken waardoor ook de prijzen zullen blijven stijgen. Meer specifiek zal dit zeker gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van tarwe met een hoog eiwitgehalte, waarvoor in de zomer een extra derde spuitbeurt nodig is.

Wij willen u, beste klant, bedanken voor het vertrouwen en hopen, samen met u, dat deze oorlog zo snel mogelijk ten einde komt en dat de impact op de volgende oogst beperkt blijft.